Ärjänselkä

Summer

Winter

Lake

Jig

Lure

Rod

Perch

Pike

Pike perch

Trout

Schools of vendace meandering the open waters of Ärjänselkä serve to fatten the fish that prey on them. Pike are abundant in the bays, while zander, perch and trout thrive on the sandy banks in mid-lake.

 

Pike and zander

The most well-known pike fishing grounds can be found around the edges of Ärjäselkä.  Troll fishers remember the shoals off Vuottoniemi Point, Myllylahti Bay, the underwater pits between Ärjänsaari Island and Lapinniemi Point, the tip of the shallows off Selkäniemi Point, around the islands in Pehkolanlahti Bay, and especially the southern side of Neuvosenniemi Point. Pike and zander are attracted by the abundant prey available in the straits at either ends of the open lake, for example at Kaivanto.  Vuottolahti Bay also provides excellent zander fishing grounds.

 

Perch

The shallows of Lilleperi that breach the surface in the midst of Ärjäselkä form its most well-known perch fishing grounds. Ice fishers gather at Lilleperi in the winter. In the summer, perch are caught in the open water by bottom angling. Try bottom angling around rocks and the curves of underwater sand banks. Popular ice fishing spots surround the open lake, in the bays at Vuottolahti, Käkilahti, Koutalahti and Pehkolanlahti, in the mouth of Martinlahti Bay, and in Kuivalampi Bay.

 

Trout and landlocked salmon

The bank off Ärjänsaari Island is one of Lake Oulujärvi’s most well-known trout fishing grounds. Lure fishing is most popular on the northern side of the island, but the wind often dictates the most favoured side for anglers. The sand bank off Ärjänsaari Island is notably shorter than that off Manamansalo Island and Soiluanniemi Point.

Permits

A lure fishing licence is personal and covers the entire lake, with the exception of waters belonging to the Säräisniemi and Niska fishing associations (indicated on the map). 10 rods limit on the number of lures or rods.

Lure licences: €10/day (24h), €20/week (7 days), €30/calendar year.

LICENCES:
Licences are now directly available online:  www.kalakortti.com

Places where lure licences for Lake Oulujärvi may be purchased: Shell Kontiomäki (Kontiomäki), Neste (Paltamo), K-Market (Vaala), Seo-Otanmäki, the Ihme café, (Jaalanka), the Manamansalo camping area (Teeriniemi), Ase ja Optiikka Korhonen (Kajaani).

Regulations

Minium size for zander 45 cm

Season

For further information, please contact:  jaakko jaakko@muikkusuomi.fi

Ärjänselällä vaeltavat muikkuparvet lihottavat niiden kintereillä saalistavia petokaloja. Lahtivesillä on runsaasti haukia ja selällä hiekkapenkkojen tuntumassa viihtyvät kuhat, ahvenet ja taimenet.

Hauki ja kuha

Mainittavampia hauen ottipaikkoja löytyy Ärjäselän reunoilta.  Vuottoniemen karikot, Myllylahti, Ärjän ja Lapinniemen väliset montut, Selkäniemen matalikon kärki, Pehkolanlahden saarten kupeet ja varsinkin Neuvosenniemen eteläreuna ovat jääneet uistelijoiden mieleen. Myös selän molemmissa päissä olevat salmet kuten esimerkiksi Kaivanto keräävät runsaan ravinnon ääreen haukia ja kuhia.  Hyviä kuhavesiä löytyyy esimerkiksi Vuottolahdesta.

 

Ahven

Keskellä syvää selkää pinnalle pistävät Lilleperin matalikot ovat Ärjäselän kuuluisimmat ahvenpaikat. Lilleperissä pilkitään talvella  ja ongitaan kesällä pohjaongella selkäahvenia. Pohjaongintaa kannatta kokeilla karien kupeista ja hiekkapenkkojen mutkista. Suositut pilkkialueet kiertävät aavaa sijaiten Vuottolahdessa, Käkilahdessa, Koutalahdessa, Pehkolanlahdessa, Martinlahden suussa ja Kuivalammella.

 

Taimen ja järvilohi

Ärjän penkka on Oulujärven tunnetuimpia taimenen kalastuspaikkoja. Suosituin uistelualue on saaren pohjoispuoli, mutta uistelijan kannattaa seurata tuulia ja kiertää saarta. Ärjää huomattavasti pitempi hiekkapenkka on Manamansalon ja Soiluanniemen kupeella.

Permits

Viehekalastuslupa on henkilökohtainen ja se kattaa koko Oulujärven pois lukien Säräisniemen ja Niskan osakaskuntien vesialueet (merkitty karttaan). Luvassa on 10 vavan  rajoitus ja kuhankalastuksessa 5 kuhan vuorokausikiintiö / venekunta!

Kuhan alamitta 45 cm (Lapin ELY-keskuksen päätös 42/5713-2016), muut kalalajit kalastusasetuksen mukaisesti.

VIEHELUVAT:
10 €/vrk (24h), 20 €/viikko (7vrk), 30 €/kalenterivuosi.

LUPIEN MYYNTI:
Luvan voi ostaa myös suoraan netistä osoitteesta: www.kalakortti.com

Oulujärven vieheluvan myyjiä:
Shell Kontiomäki, Neste Paltamo, Kleman-rakennus (Paltamo), K-Market Vaala, Seo-Otanmäki, Kahvila Ihme (Jaalanka),Manamansalon leirintäalue (Teeriniemi) ja Ase ja Optiikka Korhonen (Kajaani) .

Regulations

Luvan voi lunastaa luvanmyyjältä tai maksaa suoraan Oulujärven kalastusalueen tilille FI49 5760 0320 1846 16. Viitetiedoksi Yhtenäislupa vuosi tai viikko. Viikkolupaan tulee lisäksi merkitä haluttu lupajakso, muuten kalastuslupa katsotaan alkavaksi maksuhetkestä.

Season

LISÄTIETOJA:
Kalastusalueen puheenjohtaja Tauno Heikura puh. 044-5851205,  tai  Jaakko Muurimäki p. 0440-946557 tai  jaakko@muikkusuomi.fi

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni