Hossanjoki

Kiantaan laskeva vaelluskalajoki

Kesä

Joki

Onki

Perho

Viehe

Harjus

Hauki

Taimen

Hossa Suomussalmen kunnan koillisnurkassa on kenties maamme monipuolisin kalastusmahdollisuuksien tarjoaja. Paitsi monenlaisia jalokaloin hoidettuja lampia ja järviä luikertelee ” kalastajan paratiisissa” myös Hossanjoki sekä rypäs pienempiä jokia ja puroja.

Perho- ja koskikalastajan ykköskohde on Hossanjoki, joka on kunnostettu uittoperkuiden jäljiltä. Joesta on varattu parin kilometrin mittainen siivu pelkästään perhokalastukseen. Myös viehekalastajalle riittää mielenkiintoisia koskia- ja virtajaksoja. Hossanjoen tavallisimpia saaliita ovat istukastaimenet sekä luonnostaan lisääntyvät harjukset. Joskus voi kalastajan välineiden kestävyyttä koetella myös Kiantajärvestä noussut suurtaimen. Niitä tavoittaa parhaiten joen alemmilta koskilta.

 

Hossanjoki jakaantuu kahteen kalastusalueeseen

Yläjuoksu Hossanjärvestä aina Alakosken alle Vallesmanni nimiseen kohtaan asti kuuluu Metsähallituksen alueeseen. Yli kuusi kilometriä pitkällä alueella on Kuusikosken, Kaivoskosken ja Leveänkosken perhokalastusalue sekä Niskakosken, Pystynkosken, Kuikankosken ja Alakosken viehekalastusalueet.

Hossanjoen/Kellojoen kalastusalue sijaitsee Metsähallituksen alueesta, Vallesmannin kohdalta alavirtaan. Yli kaksikymmentä kilometriä pitkä alue yltää Kiantajäveen asti ja koko matkalla kalastetaan Ylä-Kiannan osakaskunnan luvilla. Pääosin Hossanjoki on rauhallista virtaa ja välille mahtuu myös muutamia suvantojärviä. Selkeimmät koskikalastusvedet löytyvät  läheltä Kiantajärveä, missä Hossanjoki on jakaantunut kahteen uomaan Alajokeen sekä Kellojokeen. Alajoen uomassa virtaa muutamia nivoja ja Saarivirralta sekä Raaninkoski.

 

Luvat

HOSSANJOEN YLÄOSA
Hossanjoen Metsähallituksen alueen (*kartta alla) tiedot löytyvät eräluvat.fi linkistä:
eräluvat.fi / Hossa

HOSSANJOEN ALAOSA
*Hossanjoen/Kellojoen yli 20 km pikä alue em. kartan kohdasta Vallesmanni alavirtaan aina Kokkojärveen asti.
15 € vuorokausi, 30 € viikko, 50 € kausi. Perhelupa on 2 x vuorokausilupa. Lupa on henkilökohtainen

LUPIEN MYYNTI:
Ruhtinan Herkkutori (Juntusranta), Hossan luontokeskus ja TB-Turjanhovi 050-4305545 (Ämmänsaari), Tauno Seppänen 0400-186549 (Kiannanniemi), Kyösti Huttu 040-7724248 (Juntusranta), Kauko Juntunen 050-3403840 (Juntusranta)

Säännöt

Lain mukaiset alamittasäännöt.

Pilkintäkielto

Kausi

Täydellinen kalastusrauhoitus 11.9-15.11.

Lisätietoja: puh. Jouni Heikkinen 050-3764560 heikkinen.jouni@pp.inet.fi  siht. Ilkka Seppänen 0405001688 kake.seppänen@gmail.com kalatonilkka@gmail.com

 

Päivitetty 2024

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni