Kiiminkijoki

Mereen laskeva vaelluskalajoki ja sen yläjuoksun erityiskalastuskohde

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kiiminkijoki alkaa Puolangan vaaroilta ja laskee Oulun pohjoispuolella Pohjanlahteen. Kiiminkijoki on 170 kilometriä pitkä rakentamaton, vapaana virtaava joki. Se on kansainvälinen Project Aqua -ohjelman suojeluvesistö. Kiiminkijokeen nousee merestä lohia ja meritaimenia, joiden lisäksi vesistön paikalliseen kalastoon kuuluvat harjus, taimen, hauki ym. peruskalasto. Kiiminkijoen yhteisviehelupa kattaa koko pääuoman. Pääuoma alkaa Puolangan kirkonkylän pohjoispuolella olevasta Kivarinjärvestä. Nähtävyytenäkin tunnettu komea Kalliuskoski on Puolangalla sijaitseva erityiskalastuskohde.

Puolangan nähtävyyksiin kuuluu Kiiminkijoen Kalliuskosken lisäksi Suomen korkein vesiputous Hepoköngäs. Yli 24 metriä korkea putous sijaitsee Kiiminkijoen vesistön latvoilla Heinijoessa.

 

KALLIUSKOSKI

Kalliuskoski sijaitsee Kiiminkijoessa noin kymmenen kilometriä Kivarinjärvestä alavirtaan. Komea erityiskalastuskohde ja nähtävyys on helppo saavuttaa. Vain 15 kilometrin päässä Puolangan keskustasta on Utajärven tieltä selkeät opasteet kosken pysäköintialueelle. Kosken jyrkimmän könkään kohdalla on huolletut tulipaikat sekä laavut. Kaunis alue sopii kalastuksen lisäksi vaikkapa koko perheen tai isommankin seurueen kesäretkikohteeksi. Metsän keskellä kuohuva koski on noin 15 metriä leveä ja puolivälissä olevan sillan kautta kätevästi kalastettavissa molemmilta rannoilta. Koski alkaa useita satoja metrejä sillasta ylävirtaan. Alkutaival on kalastukseen sopivasti vaihtelevaa mutkikasta koskea jossa viihtyvät paikalliset harjukset. Sillan alapuolella, kosken puolivälissä kuohuvaa reilun metrin korkuinen köngäs. Putous ja sen alla olevat syvät poterot pysäyttävät merestä tulleet nousukalatkin miettimään kulkureittiä. Könkään alla on pari pienempää porrasta, joista alavirtaan vaihteleva ja vuolas koski jatkuu vielä useita satoja metrejä.

 

Kalasto ja hoito luonnonmukaiseksi

Kiiminkijoen houkuttelevinta kalastoa ovat koko pääuoman pituudelta vaeltavat merelliset nousukalat. Varsinkin runsasvetisinä aikoina kookkaita 2-4 kilon meritaimenia nousee Kalliuskoskeen ja muihin Puolangan koskiin asti. Lisäksi mielessä kannatta pitää, että Kiiminkijoella on mahdollisuus myös merilohen tavoittamiseen. Kalaston hoito perustuu nyt joessa kasvaviin vaelluspoikasiin. Pyyntikokoon kasvatetut taimenet on korvattu runsailla poikasten istutuksilla,  Kun kalastonhoito on vaihdettu luonnonmukaiseksi uiskentelee koskissa paljon  istutetaan runsaasti meritaimenen ja lohen vaelluspoikasia. Näitä kalanpoikasia ei pidä turhaan koukuttaa. Poikasten menestymistä edesauttavat väkäsettömät koukut ja se, että vahingossa kiinni jääneet kalat vapautetaan vedestä nostamatta tai tarvittaessa käsitellään kaloja vain märillä käsillä.

 

MUUT KIIMINKIJOEN YLÄOSAN KOSKET

Kalliuskoskesta ylävirtaa Vähä-Kivarin järven alapuolelta löytyvät Seinäkoski ja Vaamankoski sekä Kivarinjärven alapuolelta lyhyt Kypäräkoski. Nämä kalastuskohteet tavoitta esimerkiksi kanoottivaelluksella. Kalastona on Kiiminkijoessa luontaisesti asuvia harjuksia sekä satunnaisesti vaelluskaloja. Kosket ovat kalastettavissa Kiiminkijoen yhteisvieheluvalla.

 

Kiiminkijoen pääuoman ylimmät kosket

Kosket luettuna ylhäältä alavirtaan:

Seinäkoski

 • Pituus: 500 m
 • Putous: 4,0 m
 • Keskivirtaama: 4,4 m3/s

Vaamankoski

 • Pituus: 300 m
 • Putous: 3,0 m
 • Keskivirtaama: 4,4 m3/s
 • Palvelut: Kosken etelärannalla on laavu.

Kalliuskoski

 • Pituus: 700 m
 • Putous: 7,0 m
 • Keskivirtaama: 6,6 m3/s
 • Palvelut: Kosken etelärannalla on laavu.

 

MELONTA

Kiiminkijoki on mainio melontareitti jonka varrella yhdistyvät luontevasti kalastus ja melontaretkeily. Meloen löytää luontevasti joen rauhallisiin osiin ja erityiskoskia vähemmän kalastetuille koskille. Suvantotaipaleilla saaliiksi tulee haukia ja ahvenia. Kiiminkijoessa on 170 kilometrin matkalla 70 koskea. Joen yläjuoksulla varsinkin Puolangalla on erämaamaisemia ja alajuoksulla asutusta peltoineen ja maataloineen. Melontaretken voi tehdä joko omatoimisesti tai opastettuna. Kiiminkijoen kalastus- ja melontaoppaasta löytyvät perustiedot koskista. Jokivarren matkailuyritykset esimerkiksi Puolangalla vuokraavat kalustoa ja sovittaessa auttavat kaluston kuljetuksissa.

Luvat

Vrk 12 €, viikko 25 €, kausi 50 €, Perhelupa kaksinkertainen hinta. Alle 15-v. ei tarvitse lupaa. Ryhmälupa -50 % /min. 5 hlö / ainoastaan vrk-lupana. Yhteydenotot: Juha Lindström puh. 040-5158344.  Kalastuslupa kattaa joen koko pääuoman n. 170 km Kivarinjärvestä merelle.

LUPIEN MYYNTI:
Puolankajärven lomakylä, Puolangan huoltoasemat.

Luvanmyynti myös Internetissä! 

Säännöt

Saaliskiintiö: 1 lohi /vrk. Taimen on rauhoitettu kokonaan.  Verkolla lohta ja taimenta ei saa pyytää lainkaan. Myös mato-ongella lohikalojen pyynti on kielletty.

Kalojen alamitat: merilohi 60 cm ja harjus 35 cm. Taimen on kokonaan rauhoitettu.

Kausi

PÄIVITETTY 2024

LISÄTIETOJA:
Joesta on saatavana maksuton Kalastus ja melontaopas, jossa ovat joki- ja koskikartta sekä Melontareitti nuotitus.

Alla linkki Kiiminkijoen kalastus ohjeisiin:

http://www.kiiminkijoki.fi/fi/Kalastus.html

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni