Kongasjoki

Erämainen vaelluskalavesistö

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kongasjoen reitti virtaa Paltamosta länteen Kivesjärven ylä- ja alapuolella. Vesistö on perinteisesti tunnettu Oulujärveen laskevana vaelluskalavesistönä. Kivesjärvestä alkava Varisjoki on reitin laskujoki ja se on merkittävin Oulujärveen vapaana virtaava taimenjoki. Kivesjärveen laskevat Kongasjoki sekä puromainen Vaarainjoki. Kongasjoki on pääuoma ja sen latvat ovat kaukana Puolangalla Osmanka- ja Kongasjärvien yläpuolella. Varisjoki ja pääosa Kongasjokea kuuluvat samaan kalastuslupa-alueeseen ja yhdellä kalastusluvalla tavoittaa laajalta alueelta kymmeniä koskikalastuspaikkoja. Alue on helppo tavoittaa sillä Kongasjoki alittaa Kivesjärvellä Kajaani – Oulu tien (valtatie-22) ja Varisjoki löytyy Hakasuolta Manamansaloon menevää tietä ajettaessa.

Kongasjoen aivan yläjuoksu on erillinen koskikalastusalue. Jokivarteen on merkitty raja, josta ylöspäin tarvitaan Väyrylän- Kongaksen kalaveden osakaskunnan koskilupa.

 

KONGASJOKI

Kongasjoki laskee Osmankajärvestä Kivesjärveen. Joki kuohuu Kivesvaaran länsipuolella jatkuvana koskien ja suvantojen vuorotteluna. Reilun kymmenen kilometrin metsätaipaleella on kymmenkunta nimettyä koskea sekä lukuisa määrä kalapaikaksi potentiaalisia virtaisia suvantoja ja jokimutkia.. Voipa siellä törmätä muinaisten kalamiesten patojen jäännöksiinkin.

Kivesjärven kylältä joen itäpuolelta menee kylätie jokivarteen ja jatkuu metsäautoteinä asumattomalle yläjuoksulle. Joen itärannalla on kalastuspolku opasteineen sekä kolme hyvää kamiinoilla varustettua kaikille avointa kotaa, puuliiterit ja wc:t. Huolletut kodat ovat Leilinkoskella, Kiltunniemessä ja Lantinkoskella ja lämmitettävissä kodissa voi vaikkapa yöpyä ja kirjoittaa retkipäiväkirjaan kokemuksiaan.

Kongasjoki on noin 10 metriä leveä metsäjoki, jonka kalapaikat tavoittaa mukavasti yhtä rantaa kalastaen. Erämaisen Kongasjoen taukopaikkoineen tavoittaa helposti, mutta alue sopii myös retkeilykalastukseen. Alkukesästä kalaretken voi tehdä myös kulkemalla kanootilla joen läpi. Kanoottivaelluksen aloituspaikaksi sopii esimerkiksi Osmankajärven veneranta.

Kalastuksen lisäksi Kongasjoki soveltuu hienosti lintu- ja kasviretkien kohteiksi. Osmankajärvessä on pohjoisen järven piirteitä. Jokivarressa voit päästä tarkkailemaan majavaa tai saukkoa, Rantakuusikoissa elelee liito-orava. Kalasääski ja isot kanalinnut asustelevat maisemissa. Joella asustelee koskeloita, taveja, telkkiä ja sinisorsia, Tuulenkaadosta voi helähtää peukaloisen ponteva laulu. Rantaluhdilta voit löytää kaarlenvaltikan, kämmeköitä ja rentukkarivistöt.

 

Karttaesite: Jättiläisenmaa
KARTTA: Kongasjoen reitti

Talkookunnostus taimenen ja harjuksen kutualueilla Kongasjoella.

 

Kalasto ja hoito

Harjuksen perhokalastuksesta nauttivan kannattaa lähteä Kongasjoelle. Joessa on harjukselle hyvät olosuhteet ja se on perinteisesti hyvän harjusjoen maineessa. Kongasjoella osakaskunta panostaa nimenomaan harjuskalaston hoitotoimintaan. Kalastajan vastuulla on muistaa kohtuus sekä kalastussäännöt sillä, luonnon lisääntyminen on paras tapa pitää harjuskanta vahvana. Harjuksen lisäksi Kongasjoki muodostaa Kivesjärven ja Varisjoen jatkona Oulujärven eli ”Kainuun meren” merkittävimmän vapaana virtaavan vaelluskalareitin. Ajoittain joesta saadaankin komeita vaellustaimenia. Myös järvilohi kuuluu hoitotoimien ansiosta Kongasjoen saaliskaloihin. Kongasjoessa yleinen punalihainen saaliskala on joki-istutuksista peräisin oleva reilun kilon painoinen taimen. Pyyntikokoisia taimenia istutetaan Kongasjokeen useita kertoja kauden aikana. Kalastajan tulee huomioida, että Kongasjoen ja Varisjoen -reitillä pyytöihin voi ajoittain tarttua runsaasti vaelluskalojen poikasia.Osin nämä poikaset liittyvät LUKE:n tutkimuksiin, joiden tavoitteena on elvyttää Kainuun vesistöjen vaelluskalakantoja. Kalastajan ei tule turhaan koukuttaa kalanpoikasia. Poikasten menestymistä edesauttavat väkäsettömät koukut ja se, että vapauttaa kalat vedestä nostamatta tai tarvittaessa käsittelee kaloja vain märillä käsillä.

 

 

Kongasjoen kohdetiedot

Kosket luettuna ylhäältä alavirtaan:

Honkakoski

 • Pituus: 600 m
 • Putous: 6,2 m
 • Keskivirtaama: 2,5 m3/s

Kärppäkoski

 • Pituus: 400 m
 • Putous: 0,8 m
 • Keskivirtaama: 2,5 m3/s

— KALASTUSALUEIDEN RAJA —

Leilinkoski

 • Pituus: 550 m
 • Putous: 1,0 m
 • Keskivirtaama: 2,6 m3/s
 • Palvelut: Taukokota, wc

Haasiuskoski

 • Pituus: 750 m
 • Putous: 2,8 m
 • Keskivirtaama: 2,6 m3/s

Saarikoski

 • Pituus: 300 m
 • Putous: 2,1 m
 • Keskivirtaama: 2,6 m3/s

Kiltunniemi

 • Palvelut: Taukokota, wc

Lantinkosket

 • Pituus: 320 m
 • Putous: 6,5 m
 • Keskivirtaama: 2,6 m3/s
 • Palvelut: Taukokota, wc

Hautakoski

 • Pituus: 120 m
 • Putous: 2,9 m
 • Keskivirtaama: 2,8 m3/s

Kaahlankoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 2,7 m
 • Keskivirtaama: 2,8 m3/s

Isokoski

 • Pituus: 500 m
 • Putous: 5,0 m
 • Keskivirtaama: 2,9 m3/s

Ruha

 • Pituus: 100 m
 • Putous: 0,5 m
 • Keskivirtaama: 2,9 m3/s

Nurmikoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 1,0 m
 • Keskivirtaama: 3,0 m3/s

Luvat

Kongasjoen alaosan ja Varisjoen koskikalastusluvat: 15 € /vrk, 25 € /viikko ja 50 € /kausi. Alle 12v vapaa kalastusoikeus koskilla aikuisen matkassa. Kalastuslupa kattaa Varisjoen, Vaarainjoen ja pääosan Kongasjokea Harrilan rajaan asti. Raja merkitty maastoon.

Kongasjoen yläjuoksulle Harrilan yläpuolisille Honkakoskelle ja Kärppäkoskelle tarvitaan erillinen koskilupa. Kongasjoen yläosan (Väyrylä – Kongaksen) koskikalastusluvat: 5 € /vrk, 10 € /viikko, 30 € /kausi. Alle 12 -vuotiaat ilmaiseksi. Osakkaat 5 € /viikko, 15 € /kausi. Kalastuslupa kattaa joen Harrilasta ylävirtaan. Raja merkitty maastoon.

LUPIEN MYYNTI:
Kongasjoen alaosa: Lupa-automaatti Hakasuon myllyllä (Toimii manuaalisesti tasarahalla), KIPA-kirjakauppa (Paltamo), Kleman-rautakauppa (Paltamo), Jättiläisenmaa (Kivesvaara), Hakasuon myllypirtti (jos auki), Ase- ja optiikka (Kajaani), K-Market (Vaala), Kontiomäen Neste/Tähtikoukku ja www.kalakortti.com

Kongasjoen yläjuoksu: www.kalakortti.com tai Neste (Paltamo), Aution Rauta (Puolanka) ja Eero Korhonen (Kongasmäki)

Säännöt

ALAMITAT:
Kaikki rasvaevälliset taimenet suositellaan vapautettavaksi.

Rasvaeväleikattu taimen alamitta 50 cm.

Harjuksen alamitta 35 cm. Harjus rauhoitettu 1.4. – 31.5.

Jokialueilla ainoa sallittu kalastusmuoto viehe tai perho väkäsettömällä koukulla.  Sallittu yksi saaliskala vuorokaudessa.

Kausi

Kongasjoen alaosa äitienpäivän alusperjantai klo 18.00 –  31.8. klo 24.00.

Lisätietoja:    kalastapaltamossa.fi                               Raimo Kantola, Paltamon osakaskunta puh. 040 538 0078.

 

Kongasjoen yläjuoksu: Kausi on koko vuosi (1.9.-30.11. taimen rauhoitettu !)

Lisätietoja: Väyrylä –Kongaksen kalaveden osakaskunta.

PÄIVITETTY 2024

Kongasjoen metsämaisemissa viihtyy niin retkeilevä kalastaja kuin pikaisesti pistäytyväkin

Kongasjoki

Lue tarina!
Kalalla Kainuussa

Kongasjoki laskee vetensä Kivesjärveen Paltamon ja Vaalan välimailla. Lähes koko matkaltaan metsämaisemissa virtaileva matalahko joki on mieluisa kalastuskohde kevyillä välineillä pyytävälle. Alkukesästä vettä virtaa vielä hyvin, mutta keski- ja loppukesä…

Kongasjoella kutualuekunnostuksia talkoilla

Kongasjoki

Lue tarina!
Kalalla Kainuussa

Taimen ja harjus pääsevät kutemaan Paltamossa Talkooryhmä rakensi taimenille ja harjuksille kutusoraikot 8 eri kohteeseen Kongasjoelle. Projektia vetäneen Raimo Kantolan mukaan tavoitteena on luonnontila. Lari Seppinen Kun kalastuskunta totesi taimenen…

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni