Lammasperän kosket

Useita koskia kahden vesistön yhtymäkohdassa

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kuhmon kaakkoisosassa aivan valtakunnan rajalta alkavalla laajalla Saunajoen reitillä on kahden eri kalastuskunnan vesiä. Alajuoksulla ovat Lammasperän osakaskunnan vedet ja yläjuoksulla Saunajärven osakaskunnan vedet. Suurempi reitti kerää vetensä pohjoisesta Elimyssalolta Kiekinjokeen. Jokeen yhtyy kaakosta tuleva Kesselinjoki. Yhdyttyään joki jatkaa pikkuveljen eli Kesselinjoen nimellä. Toinen jokireitti alkaa etelästä Saunajärven alueelta ja virtaa Louhenjokena Saunajokeen. Vesistöjen rannoilla ei juurikaan ole asutusta. Alueella on kymmeniä erämaisia koskia, joilla hyvin harvoin tapaa toista koskikalastajaa. Kuhmon itäosan muutamiin teiden tuntumassa oleviin koskiin istutetaan pyyntikokoista kalaa ja muuten joissa on luonnonkalasto. 

 

LAMMASPERÄN KOSKET

Lammasperän alueella yhtyy etelästä tuleva Saunajoki ja idästä virtaava Kesselinjoki (Komulanjoki). Näistä kahdesta Kesselinjoki on vesimäärältään isompi ns. pääuoma. Sen latvat yltävät valtakunnan rajan tuntumaan, josta vesistöt virtaavat kymmeniä kilometrejä muun muassa Kiekinjokena ja Kesselinjokena. Jokien yhdyttyä on koskien virtaama jo Kuhmon vapaista joista kolmanneksi suurin.

Lammasperän kosket löytyvät ajamalla noin 20 km itään Kiekinkoskelle vievää Hukkajärventietä (tie-9121) ja kääntymällä oikealle Lammasjärventielle. Lammasjärventietä on Saunajoen sillalle noin 2,5 km. Heti sillankorvassa on kalastajille laavu. Toinen kanoottivaeltajille ja kalastajille tarkoitettu laavu löytyy kämpän puoleiselta rannalta koskien alapuolelta Lahnasuvannosta. Sillan vieressä ja kosken rannalla sijaitsee metsästysseuran kämppä, jonka vuokraamista voi tiedustella kalavedenosakaskunnalta. Kämppään majoittuu reilusti toistakymmentä kalastajaa ja vuokralaisten käytössä on pihalla myös kota. Jokien pääuomassa on Niskakoskesta alkaen noin kaksi kilometriä vaihtelevasti kuohuvaa koskea Petkelkoskessa, Vääräkoskessa, Konttikoskessa, Kattilakoskessa ja Saunakoskessa. Lisäksi koskien välillä on jalokaloille mieleisiä sopivasti virtaavia suvantoja. Noin 20 metriä leveissä koskissa on kalapaikkoja pitkin matkaa ja ne tavoittaa pääosin yhdeltä rannalta kalastaen. Maantiesilta on mukavasti koskivesien puolivälissä. Jos koluaa huolella molemmat rannat sekä sivujoen, riittää koskikalastajalla tutkittavaa useaksi päiväksi. Koskialueet päättyvät Lahnasuvantoon, jonka jälkeen joki virtaa rauhallisesti Lammasjärveen. Saunajoki liittyy pääuomaan etelästä Vääräkosken kohdalla. Noin 5-10 metriä leveä Saunajoki on vesimäärältään reilusti Kesselin uomaa pienempi. Siikakoski ja Huhmarus ovat joen alajuoksun koskia, joita monet pitävät vähintään pääuoman koskien vertaisina kala-apajina. Joen keskiosa virtaa rauhallisesti ja taas alueen yläosassa aivan maantien tuntumassa on pari lyhyttä nivamaista koskea.

 

KALASTO JA HOITO

Lammasjärvestä ja koko Kuhmon järvialueelta taimenet vaeltavat Lammasperän koskiin ja edelleen ylävesille. Taimenia saadaankin alueelta läpi kauden. Useimmiten saalistaimenet ovat kotoisin osakaskunnan joki-istutuksista.

Alueen koskissa elää ja lisääntyy myös paikallinen harjuskanta. Lammasperän koskiin on kunnostettu kutusora-alueita, jotta taimen ja harjuksen luonnon lisääntyminen paranee. Osakaskunta istuttaa jokiin myös harjuksen ja taimenen pienpoikasia. Suvannoissa on haukia, ahvenia ym. kalaa.

 

LAMMASPERÄN KALASTUSKOHDETIEDOT

Kosket lueteltuna ylhäältä alavirtaan:

Vääräkoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 1,6 m
 • Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Konttikoski

 • Pituus: 100 m
 • Putous: 0,5 m
 • Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Kattilakoski

 • Pituus: 430 m
 • Putous: 2,5 m
 • Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Saunakoski

 • Pituus: 650 m
 • Putous: 2,0 m
 • Keskivirtaama: 11,3 m3/s

Luvat

LAMMASPERÄN KOSKIEN JA LUULAJANJOEN KOSKIKALASTUSLUVAT:
15 €/vrk, 40 €/vko ja 50 €/kausi. Kalastuslupa kattaa Lammasperän kosket. Sama lupa kattaa myös Luulajanjoen kosket Pitkäkoskesta alkaen ylävirtaan Niemisjärveen asti.

LUPIEN MYYNTI:
Pääkkönen & Piirainen, Teijo Tampio 040-7615216 Hirvelänkylällä, Vesa Kilpeläinen Savelan talo, Hukkajärventie 2340, Lammasperässä.

Säännöt

KALOJEN ALAMITAT:
taimen 60 cm, rasvaeväleikattu taimen 50 cm,  harjus 35 cm. Saaliskiintiö 2 kalaa / vrk.

Kausi

Koskikalaskausi alkaa 1.6. ja päättyy 30.4. Taimenen lakisääteinen rauhoitus rauhoitusaika 1.9. – 30.11. ja harjuksen lakisääteinen rauhoitus 1.4. – 31.5. Lisätietoja: Onni Kilpeläinen, Lammasperän kalavedenosakaskunta puh. 040 742 183409.

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni