Syväjoki

Syväjoki on perhokalastajan erämainen ekokoskikohde

Kesä

Joki

Perho

Harjus

Syväjoen – Lietejoen vesistö alkaa lukuisista vaara-alueen lähteistä ja puroista. Koskikalastukseen sopivaa metsäjokea on noin 20 kilometriä. Vesistön näyttävin luontokohde ja mukava retkikohde on Syväjoessa oleva Komulanköngäs, joka on yli kymmenen metriä korkea kaksihaarainen vesiputous. Pienimuotoisen vesistön jokiluonnon arvosta kertoo se, että joista pyydettiin aikoinaan merilohia ja jokihelmisimpukoita ja se, että vesistössä on edelleen luonnonvaraisesti lisääntyvä taimenkanta. Syväjoki on perhokalastus- ja ekokalastusaluetta, kun taas Lietejoki on istutuksin hoidettua viehekalastusaluetta. Joet ovat eri kalastuslupa-alueita.

 

SYVÄJOKI

EKOKALASTUSKOHDE

Syväjoki on yksi Kainuun luonnonkalaston elvytyskohteista. Kalastus on sallittu vain väkäsettömillä perhoilla ja ekokalastussäännöillä.

Syväjoen Komulankönkäälle on Ukkohallan matkailukeskuksesta selkeät opasteet. Muuten Syväjoki virtaa metsän keskellä ja kalapaikoille on pikku patikointi. Syväjoen tie kulkee joen länsipuolella sen suuntaisesti. Tien varrella on opasteita joelle, mutta varsinaisia polkuja ei ole. Retkeilemällä voi patikoida joen itäpuolella kulkevaa Kokkoharjun polkua Komulankönkäältä Vorlokin tielle. Syväjoen ekokalastusalue yltää Komulankönkäältä aina Lietejokeen saakka. Alueen pituus on 7 kilometriä ja leveyttä koskilla on alle 10 metriä. Komulankönkään suvanto on rauhoitusalue, jossa kalastus on kokonaan kielletty. Kosket ja virtaavat suvannot vuorottelevat tasaisin välein koko joen mitalta. Kalapaikkoja eivät ole ainoastaan kosket, vaan kookkaampia kaloja tavoittaa usein paremmin virtaavista suvannoista. Syväjoen virtaavat suvannot ja nivat ovat mainioita pintaperhovesiä. Syväjoki on pääasiassa hiekka- tai sorapohjainen, joten heittopaikkaa voi hakea kahlaamalla ja joki on helppo ylittää kahlaamalla lähes mistä vaan. Vaara-alueen joki on oikukas veden vaihteluille ja perhokalastus on parhaimmillaan kun vettä ei ole liikaa.

 

Kalasto ja hoito

Syväjolla on hyvät mahdollisuudet tavoittaa perholla komeita harjuksia. Taimen on kokonaan rauhoitettu.  Joen merkittävin hoito on kalastuksen säätely niin, että kalastajat lähes poikkeuksetta vapauttavat kaikki saaliskalat. Ekokalastussäännöillä taimenille ja harjuksille annetaan hyvä mahdollisuus kasvaa ja lisääntyä luonnonmukaisesti. Joen koskiin on myös kunnostettu kutualueita ja muutamia sivupuroja ja niiden valuma-alueita on kunnostettu.  Jokeen laskevat purot on rauhoitettu lisääntymis- ja poikasalueiksi. Syväjoella on emokalaston ja poikasien suojelemiseksi tehostettu kalastuksenvalvonta. Kalastuksenvalvonnassa käytetään tallentavaa kameravalvontaa.

Syväjoella tutkitaan ja kehitetään sekä kalastusta että kalastuksen hoitotapoja. Tutkimus- ja kehitystyön samanaikaisena tavoitteena on elvyttää Kainuun vaelluskalaston luonnollista lisääntymistä. Lietejoen – Syväjoen vesistö oli ennen voimalaitoksia Oulujärven vaellustaimenen sekä lohen tärkeä lisääntymisalue. Pitkän tähtäimen visiona on rakentaa kunnon kalatiet Emäjokeen ja palauttaa vaelluskalat. Syväjoen kehittämiseksi on joella käytössä telemetrialaitteita ja joessa on myös tutkimuskaloja, joiden vatsaontelossa on telemetriatunnistimia. Tutkimuskalat ja kulkuesteet eivät kuitenkaan haittaa tai rajoita catch & release kalastusta.

Luvat

Syväjoen ekokalastusalueen kalastuslupa

17 €/vrk 

Osta kalastuslupa netistä: Täältä

Voit myös ostaa kalastusluvan osoitteesta ukkohalla.fi tai käymällä Hotel Ukkohallan vastaanotossa osoitteessa Ukkohallantie 20, 89400 Hyrynsalmi. Lisätiedot puh. 08 748 500 tai info@ukkohalla.fi.

Lupa kattaa Syväjoen  Komulankönkään rauhoitusalueesta alavirtaan aina Lietejoen yhtymäkohtaan asti.

Luvanmyynti alkaa jälleen kalastuskauden alkaessa 1.6.2023.

Säännöt

Sallittua vain perhokalastus väkäsettömällä koukulla. Taimen on rauhoitettu kokonaan. Harjuksen alamitta 40 cm (max 1 kala/kalastaja). Suositellaan vapauttamaan myös mitalliset kalat. Rauhoitusalue: Komulankönkään alapuolinen suvantoalue.

Lisätietoja: 050 543 5408

 

PÄIVITETTY   2023

Kausi

Koko sulavesiaika lukuun ottamatta harjuksen rauhoitusaikaa 1.4.-31.5. (pilkkikalastus kielletty).

Syväjoki haastaa kalastajan

Syväjoki

Lue tarina!

Syväjoki on kiehtova kalapaikka. Maisemat ovat hienot, vesi on kirkasta, kalat ajoittain todella varovaisia. Joskus olen tarjoillut pitkän tovin perhoja suvannolla pintoville kaloille ja saanut vain kevyitä raapaisuja tai näyttäviä…

Peltsi ja Erätulilla-ohjelma Syväjoella

Syväjoki

Lue tarina!

Tutustuin Ekokalastukseen Kainuussa syksyn lyhenevässä päivässä. On upeaa että uhanalaisten taimenten eteen tehdään hommia ja tutkitaan miten kalojen selviämistä isoksi voisi kehittää. Innokkaana perhokalastajana arvostan luonnonkudusta peräisin olevia kaloja joten…

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni