Varisjoki

Oulujärveen laskeva vaelluskalajoki

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kongasjoen reitti virtaa Paltamosta länteen Kivesjärven ylä- ja alapuolella. Vesistö on perinteisesti tunnettu Oulujärveen laskevana vaelluskalavesistönä. Kivesjärvestä alkava Varisjoki on reitin laskujoki ja se on merkittävin Oulujärveen vapaana virtaava taimenjoki. Kivesjärveen laskevat Kongasjoki sekä puromainen Vaarainjoki (ei istutuksia). Kongasjoki on pääuoma ja sen latvat ovat kaukana Puolangalla Osmanka- ja Kongasjärvien yläpuolella. Varisjoki ja pääosa Kongasjokea kuuluvat samaan kalastuslupa-alueeseen ja yhdellä kalastusluvalla tavoittaa laajalta alueelta kymmeniä koskikalastuspaikkoja. Alue on helppo tavoittaa sillä Kongasjoki alittaa Kivesjärvellä Kajaani – Oulu tien (valtatie-22) ja Varisjoki löytyy Hakasuolta Manamansaloon menevää tietä ajettaessa.

 

VARISJOKI

Kivesjärvestä laskee noin kolme kilometriä pitkä Varisjoki kolmen kosken kautta Oulujärveen. Yläjuoksulla, Hakasuon kylällä oleva Ruukinmyllykoski on helpoimmin saavutettava kalapaikka. Hakasuon historiallisen myllyn piha sopii kalareissun etappipaikaksi ja siinä on tilaa auton pysäköintiin. Myllystä tuntumassa pohjoisrannalla on LUKE:n kalanviljely- ja tutkimuslaitos. Laitoksen kohdalla pohjoisranta on rauhoitettu. Etelärannalta joki on kalastettavissa koko matkaltaan ja siellä kulkee kalastajien polut sekä kyläyhdistyksen luontopolku. Korkean kuusikon keskellä virtaava joki on noin 10 metriä leveän, joten joen kalastaa helposti yhdeltä rannalta. Kalastusvälineiksi sopivat kevyt virveli tai perho-onki. Koskien välillä on hiljaa virtaavaa jokimaista suvantoa ja jos haluaa suoraan alemmille koskille, voi sinne kävellä eteläpuolen Varisniementieltä. Opaste osoittaa Hotellinkoskelle vievän polun lähtöpaikan. Keskijuoksulla kuohuu jyrkkä Hotellinkoski, jonka yli on kävelysilta. Alimpana on Oulujärveen laskeva Myllykoski. Etelärannalla joen laskukohdassa on kalastajien ja veneilijöiden vapaassa käytössä oleva avoin mökki (Piilopirtti). Paikassa on kotakeittiö, venesatama ja veneenlaskuluiska, Vain Hotellinkoskelle on yleinen polku ja Piilopirtille on yleinen tie. Muilta osin kalastajien on syytä huomioida yksityinen loma-asutus (KL). Hotellinkosken polun varressa ovat vanhan ruukin rauniot. Liito-orava, monet pöllöt ja haukat viihtyvät iäkkäiden kuusikoiden suojissa. Alueen kasvillisuudessa ja geologiassa on erityispiirteitä, joita esitellään kotiseutupolun opastauluissa.

 

Kalasto ja hoito

Varisjoki on kookkaan Oulujärven eli ”Kainuun meren” merkittävin vapaana virtaava taimenjoki. Ajoittain joesta saadaankin komeita vaellustaimenia. Myös järvilohi kuuluu Varisjoen saaliskaloihin. Koskien yleisin saaliskala on joki-istutuksista peräisin oleva reilun puolentoistakilon painoinen taimen. Pyyntikokoisia taimenia istutetaankin Varisjokeen 1 – 3 kertaa kauden aikana. Perhokalastajien iloksi joessa asuu myös hyvin menestyvä harjuskanta ja ajoittain koskiin vaeltaa siikoja. Kalastajan tulee huomioida, että Varisjoessa pyytöihin voi tarttua runsaasti vaelluskalojen poikasia .Osin nämä poikasistutukset liittyvät LUKE:n tutkimuksiin, joiden tavoitteena on elvyttää Kainuun vesistöjen luontaisia vaelluskalakantoja. Siksi kalastajan ei tule turhaan koukuttaa näitä kalanpoikasia. Poikasten menestymistä edesauttavat väkäsettömät koukut ja se, että vapauttaa kalat vedestä nostamatta tai tarvittaessa käsittelee kaloja vain märillä käsillä. Keväällä kahlaamista tulee välttää.


KARTTA: Kongasjoen reitti

 

 

Kosket luettuna ylhäältä alavirtaan:

Ruukinmyllykoski

  • Pituus: 350 m
  • Putous: 4,0 m
  • Keskivirtaama: 4,6 m3/s

Hotellinkoski

  • Pituus: 250 m
  • Putous: 4,0 m
  • Keskivirtaama: 4,6 m3/s

Myllykoski

  • Pituus: 350 m
  • Putous: 3,0 m
  • Keskivirtaama: 4,6 m3/s

Palvelut: Kalamaja joen alajuoksulla

Luvat

15 € /vrk, 25 € /viikko ja 50 € /kausi. Alle 12v vapaa kalastusoikeus koskilla aikuisen matkassa. Kalastuslupa kattaa Varisjoen, Vaarainjoen (Vaarainjokeen ei istutuksia tai uuden KL:n mukaisia saaliskaloja) ja Kongasjoen Harrilaan asti (Puolangan ja Paltamon kuntien rajalle).

LUPIEN MYYNTI:
KIPA-kirjakauppa (Paltamo), KleMan rautakauppa (Paltamo), Ase ja optiikka (Kajaani), K-Market (Vaala), Neste (5-tie Kontiomäki) ja www.kalakortti.com

Säännöt

Jokialueilla ainoa sallittu kalastusmuoto on perho tai viehe väkäsettömällä koukulla.  Kahlaamista ei suositella toukokuussa. Huomioi loma-asutus.

ALAMITAT:
Kaikki rasvaevälliset taimenet suositellaan vapautettavaksi 2017-2022 viisivuotisen tutkimus- ja emokalaston vahvistusjakson aikana!
Rasvaeväleikattu taimen: alamitta 50 cm.
Harjuksen alamitta 35 cm. Harjus rauhoitettu 1.4.-31.5.
Sallittu yksi saaliskala vuorokaudessa.

Kausi

KALASTUSKAUSI:
Äitienpäivän alusperjantai klo 18.00 – 31.8.klo 24.00. Rauhoitusalueet: Varisjoella kalastuskielto 100 m pohjapadon ylä- ja alapuolella. Varisjoella Hakasuon kalanviljelylaitoksen puoleinen ranta sekä  Ruukinmyllykoski ovat rauhoitettu poikastuotantoalueeksi. Merkitty maastoon. Varislahdessa verkkokalastus kielletty jokisuussa linjan Tervaniemi -Röksä länsipuolella ja entisen sähkölinjan välialueella (n. 100 m, merkitään nauhoilla).

Lisätietoja: kalastapaltamossa.fi                            Raimo Kantola, puh. 040 538 0078

PÄIVITETTY 2024

Varisjoen sankarit auttoivat luontoäitiä hiustenkuivaimella

Varisjoki

Lue tarina!
Kalalla Kainuussa

Kevät painaa ja toimistossa istuvaa kalamiestä jo kovasti kutkuttaa, kun räystäiden jääpuikoista hiljalleen tippaseva vesi ropisee ikkunalautaan. Pari nuorta miestä ajatteli, että vaikka kausi ei olekaan vielä aivan käsillä, he…

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni