Kuhmon kalatalousalueen osakaskunnat

Kuhmon kalatalousalueen osakaskunnat

KORPISALMI I KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Kalastuskunnan suosituin kalapaikka on matkailu- ja koskenlastupaikkana tunnettu Lentuankoski. Merkittäviä kalavesiä ovat myös Lentuan eteläreuna ja Lammasjärvi, joista saadaan muikkua, siikaa sekä muita talouskaloja.

Luvanmyyjät: Pääkkönen&Piirainen, Kesport Piipponen Kuhmo, Hotelli Kainuu / Puhelin +35886551711 , Lentuankosken leirintäalue / Puhelin 0407730050 ja Antti Vanninen (koskikalastusluvat).

Lisätietoja: Pj. Seppo Komulainen 0400-255 129,  seppo.k@luukku.com

 

KORPISALMI V KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Tunnetuin kalapaikka on Kuhmon keskustan kupeessa virtaava Pajakkajoki, joka on Kuhmon suosituimpia koskikalastuskohteita. Järvialueet ovat pääosin Lammasjärven alaosassa ja Ontojärven yläosassa. Vuokraamalla pienvesiä kalastuskunta on pyrkinyt muodostamaan vesistään Kuhmon kaupungin ympärille yhtenäisen kalastusalueen. Vesistä saadaan muikkua, siikaa sekä muita talouskaloja.

Luvanmyyjät: Kuhmon urheiluliikkeet ja Hotelli Kainuu.

Lisätietoja:      Lisätietoja: Korpisalmen V kalaveden osakaskunta, puh: 040-4122395

 

IIVANTIIRAN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Kalastuskunnalla on suositut koskikalastusalueet Nivan kylällä. Iivantiirajärvellä, Juttuanjärvellä ja Lentualla on laajalti taimenen, järvilohen ja hauen uisteluvesiä sekä muikun ym. kalojen verkkokalastusvesiä. Veneenlaskupaikkoja Lentualle on Timoniemen lossirannassa sekä Kiviperänlahdella. Iivantiirajärvelle saa veneen kohtuullisesti Nivan kylältä tai Haukilahdesta.

Luvanmyyjät Kuhmossa: Pääkkönen & Piirainen, Kesport Piipponen

Luvanmyyjiä: mm. Pentti Kyllönen, Timo Haverinen (Kirvesniemi), Arto Malinen

Lisätietoja: Puheenjohtaja Arto Malinen 050-5315 422 arto.malinen58@gmail.com

www.iivantiirankalastuskunta.net

 

LENTUAN  OSAKASKUNTA
Lohkokunnan vesiä ovat mm. Lentuan itäosan rannikkovedet Varalahdesta Isojoen pohjoispuolelle sekä Kalliojoen edustalla. Kalliojoki koskineen Juolunkajärven ja Sumsanjärven välillä. Mm. Juolunkajärvi, Kalliojärvi ja Sumsanjärvi, sekä Kuikkajärvi, Peuronjärvi, Syrjänjärvi Viiksimojärvi, Iso Ylijärvi ja Pikku-Ylijärvi sekä Särkijärvi ja osia Viiksimonjoesta. Luulajanjoki Pitkäkoskeen asti Isojoki ja Pienijoki valtion maihin asti

Luvanmyyjiä: Pääkkönen&Piirainen, Markus Niskanen Virranniska, www.kalakortti.com

Lisätietoja: Puheenjohtaja Ari Karppinen, puh 040865 1239, ari.karppinen@live.fi

 

LAMMASPERÄN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Osakaskunnalla on koskikalastusalueet Saunajoella ja Luulajanjoella. Lammasjärven itäosassa on uistelu ja verkkokalastusvedet, joille pääsee Saunajoen alajuoksun veneenlaskupaikalta. Lammasperän kalavesiin kuuluu paljon eri kokoisia järviä ja lampia Luulajajärven, Niemiskylän ja Kokkamon alueella. Elimyssalon luonnonsuojelualueelle johtava UKK-reitti kiertelee kymmenien lampien rantoja. Reitin varrella on tulipaikkoja ja laavuja. Pienvedet ovat hyviä heittouistelupaikkoja, joihin luonnonkalaston lisäksi istutetaan vuosittain siikaa, harjusta ja taimenta.

Luvanmyyjät: Pääkkönen&Piirainen ,Teijo Tampio puh.040-17615216 ja Vesa Kilpeläinen puh.044-5516872

Lisätietoja: Puheenjohtaja Onni Kilpeläinen puh. 040-7421834.

Kalastusluvat nyt myös mobiililla!

  1. Luvan ostaminen: Osta 1vrk mobiililupa joko soittamalla numeroon: 060094583 (17,02€+ppm) TAI tekstiviestillä: lähetä sana ”LUPA K1105” numeroon 173175 (17€+sms 0,16€) TAI osta lupa verkosta 17€: https://kayttolupa.fi/lammasperä
  2. Maksun jälkeen saat tekstiviestin matkapuhelimeen. Säilytä viesti ja lupa koko voimassaoloajan.
  3. Palvelu veloitetaan valitsemasi maksutavan mukaan.
  4. Muista tutustus myös kalastussääntöihin, kuten kalojen alamittaan tai muihin rajoituksiin ennen kalastuksen aloittamista.

 

 KORPISALMEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Kalastuskunnalla on vesialueet Lammasjärven ja Lentuan eteläosissa sekä paljon pienvesiä laajalla alueella Lammasjärven ja Ontojärven eteläpuolella aina Rastinkylälle ja Lauvuskylälle asti. Myös Lammasjärven pohjoispuolella Iso-Kupsusen alueella on Korpisalmen kalavesiä.

Luvanmyyjät Kuhmossa: Pääkkönen & Piirainen.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Lauri Komulainen puh. 0400-295 966

 

SAUNAJÄRVEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Saunajärven kalastuskunnalla on pitkät metsien keskellä virtaavat koskikalastusalueet Kiekinjoella, Kesselinjoella ja Louhenjoella. Kookkain järvi, Saunajärvi, on uistelijaa ja verkkokalastajaa kiinnostava vesi, josta saa esimerkiksi kookkaita ahvenia sekä muikkuja. Järven luusuassa on todella hyvä veneenlaskuluiska. Toinen tärkeä kalavesi on Kälkänen, jossa on alueen tuottoisin muikkukanta ja muutenkin houkutteleva kalasto.

Luvanmyyjät Kuhmossa:

Pääkkönen & Piirainen, Reino Kela /Puh. 0400183347

Lisätietoja: Puheenjohtaja Eino Määttä puh. 0400-281 936

 

KATERMA II/V KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Ontojärven Koillisosan rannikko, Simunanjärvi ja osa Kärenjärveä ovat kalastuskunnan tärkeimmät vesialueet. Kalastus on pääasiassa paikallista kotitarvekalastusta.

Luvanmyyjät Kuhmossa: kalastusvälineliikkeet
Luvanmyyjiä: Kalle Immonen (Nurmela), Pentti Piirainen (Peltola)

Lisätietoja: Puheenjohtaja Risto Mäkeläinen puh.050-3629 625

KATERMA VI KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Laaja yhtenäinen Ontojärven luoteisreunan Hietaperän ja Vieksinjokisuun välinen rannikkoalue. Hietaperässä aivan vesialueiden läheisyydessä on yleinen venesatama ja veneenlaskupaikka.

Luvanmyyjät Kuhmossa: Pääkkönen & Piirainen
Luvanmyyjiä: Esa Piirainen (Saunaniemi)

Lisätietoja: Puheenjohtaja Esa Piirainen puh. 040-7216 182

Sihteeri: Ilkka Määttä, 0503378723, ilkka.maatta@kuhmo.net.

 

KATERMA VII KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Vieksinjoki ja Ontojärven länsiosan lahdet ovat hauen uisteluvesiä. Kuurtajankoskessa on myös harjuksia ja kosken länsiranta on kalastajien käytössä. Katerman voimalaitoksen yläpuolella on yleinen veneranta, josta saa soutuveneen vesille. Venerannan edustalla on Eko-Kalan kalanviljelylaitos.

Luvanmyyjät Kuhmossa: Pääkkönen & Piirainen
Luvanmyyjiä: Markku Tuohinen Vieksinjoentie 901, Antti Kampman Salmentie 248, Martti Kampman Salmentie 266.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Markku Tuohinen puh 040-5575931

 

KATERMA VIII/XIV KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Kalastuskunnan tärkeimmät vesialueet ovat Nurmesjärven pohjoisreunalla ja Ontojärven etelärannalla, jossa ovat Ontojärven syvimmät alueet. Ne ovat hyviä muikkuvesiä ja syvä väylä on myös uistelijoiden suosiossa. Tervasalmessa museosillan kupeella on asiallinen veneluiska ja paikoitusalue.

Luvanmyyjiä: Risto Piirainen Tervasalmi puh. 08-656 531.

Lisätietoja: pj. Antti Immonen 040-1961032

 

VEPSÄN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Vepsänjärvi ja sen ympärillä olevat järvet ja lammet muodostavat kalastuskunnan vesialueen.

Luvanmyyjiä: Veikko Mikkonen (Törmä), Martti Haapalainen (Lapinniemi), Anni Piirainen (Pesola)

Lisätietoja: Puheenjohtaja Jouni Karjalainen puh. 08-657131, 040-5872912

Siht. Veikko Mikkonen 040-7274 724, veimi1965@gmail.com

 

LENTIIRAN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Änättijoki on suosittu koskikalastusalue. Änättijärvellä ja Lentiirajärvillä on taimenen, järvilohen ja hauen uisteluvesiä, sekä muikun ym. kalojen verkkokalastusvesiä. Änättijärven Sääskenniemessä on hyvä veneenlaskupaikka, opasteet ja takkatupa sekä Lentiirajärven salmessa kohtuullinen laskuluiska.

Luvan myyjät  Kuhmossa:  Pääkkönen &Piirainen

Lentiirassa: Lentiiran lomakylä

Netissä: www.kalakortti.com
Lisätietoja: Toivo Heikkinen 0440-154 179

 

VARTIUKSEN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Tärkein vesialue on Änättijärven koillisosa. Osakaskunnan vesiin kuuluvat myös pääosa Juortanan suunnasta Änättiin laskevaa vesireittiä.

Luvanmyyjiä: Kahvila Raja-Kontti Vartiuksessa

Lisätietoja: Puheenjohtaja Seppo Pöllänen, 0400-332 433 

Siht. Ari Pulkkinen 040-5743286, ari.pulkkinen@kamk.fi

 

KUUMUN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Ruunalampi on paikallisesti suosittu, lohi-istutuksin hoidettu, vapakalastusvesi. Pieniä koskikalastuskohteita ovat Kivijoki ja Kuumunjoki. Kalastuskunta hoitaa niitä satunnaisin istutuksin. Päävesialueet ovat Kuumun kylän ympärillä olevissa järvissä.

Lupien myyjät; Pekka Kinnunen Ylitalo, Seppo Kinnunen Vappula, Jaakko Heikura Kivijärvi ja Anneli Romppanen Loma-Rukas

Lisätietoja: Puheenjohtaja Asko Kinnunen puh. 044-710 1610

 

VIEKSIN KALAVEDEN OSAKASKUNTA
Koko Kellojärven reitti on pääosin Vieksin kalastuskunnan vettä. Hiidenkoskella ja Konapinkoskella on koskikalastuskohteet. Kellojärvi samoin kuin muukin reitti antaa uistelijalle hyvin haukia ja satunnaisesti myös jalompaa kalaa. Muikku on järvien tärkein talouskala ja esimerkiksi Saari-Valkeinen ja Mertajärvi ovat hyviä siikavesiä. Kellojärven Kelloperässä uusi veneenlaskuluiska.

Luvanmyyjät Kuhmossa: Elmo Sport ja Pääkkönen & Piirainen
Luvanmyyjiä: Koskenmäen kyläkauppa, Jorma Kyllönen (Niemenkylä), Liisa Niskanen (Ala-Vieksi), Kalle Pääkkönen (Kuurtaja), Reijo Hiltunen (Härmänkylä)

Lisätietoja: Puheenjohtaja Jorma Kyllönen 040-5942742

 

VALTION VESIALUEET
Metsähallituksella on Kuhmossa paljon kalavesiä. Suosittuja urheilukalastuskohteita ovat Syväjärvi ja Kalliojoki. Koskikalastajalle on tarjolla lukuisia jokia ja puroja. Esimerkiksi Jongunjoella on pitkät Metsähallituksen kosket.

Isoilla järvillä, kuten Ontojärvellä, Lentualla, Änätillä, Lammasjärvellä ja Iivantiirassa valtiolla on laajoja kalaisia vesialueita, sekä pienempiä vesialueita lähes kaikilla Kuhmon järvillä. Isojen järvien vesialueet kuuluvat myös kalastusalueen myymän vieheluvan piiriin. Pieniä järviä ja lampia on valtion metsien keskellä valtava määrä. Tarkemmin vesistöjen sijaintia voi tutkia vaikka Retkikartta.fi palvelun avulla.

Lisätietoja ja kalastusluvat: Metsähallitus / www.eraluvat.fi

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni