Lentuankosket

Komea koskikalastuskohde ja nähtävyys

Kesä

Talvi

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Luonnontilaisesta Lentuanjärvestä laskeva Lentuankoski on kuulu koskenlaskupaikka ja nähtävyys. Nähtävyyksiä ovat  siintävä Lentuanjärvi sekä nimenomaan Iso Lentuankoski. Lentuankoskessa vesi saa kyytiä ja laineet pärskivät koskenlaskijoiden veneisiin.

Lentuankoskille on hyvät opasteet Kuhmo – Suomussalmi tieltä. Kosken yläpäässä Lentuanjärven luusuassa on opastus niin kalastajille kuin muillekin luontomatkailijoille. Pysäköintialueelta lähtevät polut Lentuan koskelle. Pysäköintialueelta pääsee vaikka pyörätuolilla kävelysiltaa aina Iso Lentuankosken niskalle. Puinen kävelysilta jatkuu edelleen koskea jakavalle kivisuisteelle eli kainuulaisittain möljälle. Kosken niskan parhaille kalapaikoille jatkuvalla kävelysillalla on myös kaiteet, joten liikuntaesteisilläkin on mahdollisuus koskikalastukseen. Toinen kalastajan etappi on kosken alapäässä oleva Lentuankosken leirintäalue. Sieltä on opasteet polulle, joka vie Pieni Lentuankosken alapäähän. Polulta on kävelysilta möljälle eli kivisuisteelle ja möljän yläpäästä jatkuu  polku aina Ison Lentuankosken laavulle, jonne on matkaa noin 1 kilometri. Lentuankosket leirintäalueineen muodostaa mukavan ja idyllisen luontolomakohteen vaikkei kalastus olisikaan aivan pääasia.

Kosken länsirannalle vie metsätie joka lötyy esim. alla olevasta maastokartasta. Metsätieltä on noin kilometrin mittaiset polut molemmille koskille. Koskikalastusalueeseen kuuluvat Iso Lentuankoski, Välisuvanto, Pieni Lentuankoski ja Lammasjärveen asti yltävä virta. Koskialueen kokonaispituus on 1200 m ja kokonaisputous on 5,3 metriä. Järvien välissä sulana pysyvä Lentuankoski on avoinna myös talvikalastajille.

 

ISO LENTUANKOSKI

Iso Lentuankosken niska on suosituimpia kalapaikkoja. Noin 50 metriä leveään niskaan kerääntyy ruokailemaan järvitaimenia ja koskessa asustavia harjuksia. Koskikalastajat onkivat niskalla olevalta karilta ja kivisuisteelta eli möljältä. Niskan alapuolella oleva kiivas koski on vaikea onkia, mutta kuohuissa piilottelee ripeäotteisia Lentuan taimenia. Möljän puoleinen kivetty sivu on suora ja hyvin vuolas. Vastaranta on monimuotoisempi ja siellä on enemmän monttuja ja koskikaloille mieleisiä kivenhuopeita. Välisuvantoon tultaessa virtaus asteittain rauhoittuu ja täältä loppuliussa monesti kyttää se kosken kookkain täpläkylki. Välisuvanto on kauttaaltaan kalaisaa virtaa. Kalastus onnistuu suvantoon jatkuvalta möljältä tai suvannon kapeammasta alaosasta. Iso Lentuankosken alapäässä suvannon lahdekkeessa on laavu. Välisuvannon lahdekkeen pääsee kiertämään pitkospolkua pitkin. Polulta voi poiketa Pienen Lentuankosken niskaan tai jatkaa suoraan metsän halki Pieni Lentuankosken alaosaan.

 

PIENI LENTUANKOSKI

Pieni Lentuankoski on isoveljeään laajempi ja monipuolisempi koskikalastusvesi. Pikku Lentua on täynnä akanvirtoja ja monttuja taimenille ja harjuksille. Koski virtaa 30-40 metriä leveässä uomassa rauhallisesti aaltoillen ja aina välillä sopivissa nieluissa kiihtyen. Länsirannalla on koko kosken reunustava hirsireunainen veneiden vetosuiste eli möljä. Suisteen ja pääuoman välissä on kareja, jotka hillitsevät virtaa ja muodostavat kaloille mieleisiä lymypaikkoja.

Koski laskee kaartaen virtaavaan suvantoon. Myös täällä virralla on runsaasti kaloja, jotka ruokailevat koskesta tulevalla ravinnolla. Ohi leirintäalueen aina Lammasjärveen asti jatkuva virta sopii mainiosti perhokalastukseen veneestä. Pieni Lentuankosken itärannalla kulkee polkuja, jotka johdattavat kalastajaa pitkin jokivartta. Kosken loppukaarteessa on itärannalla helppokulkuinen hirsiseinäinen möljä, jolta kävelysilta vie leirintäalueelle johtavalle polulle.

 

KALASTO JA HOITO

Lentuanjärvellä kasvanut kookas taimen eli kansankielellä ”Lentuan lohi” on koskien ylpeys. Se on haasteellinen pyydettävä, joka usein karkaa kovassa koskessa. Paljon taimenia koskista myös saaliiksi saadaan ja mitat täyttävä taimen on Lentuankoskella yleinen saalis. Suositun kalapaikan saalisvarmuutta osakaskunta tukee säännöllisillä pyyntikokoisten taimenten istutuksilla. Taimenten lisäksi koskissa asuu harjuksia, joita saadaan säännöllisesti saaliiksi. Aiemmin hyvin yleisiä siikoja saadaan satunnaisesti.

Pyyntikokoisten taimenien lisäksi osakaskunta on panostanut kuoriutuneiden taimenen poikasten istutuksiin koskialueelle. Osakaskuntalaiset yhdessä kalastusharrastajien kanssa ovat talkoilla kunnostaneet kalojen kutupaikkoja. Ison Lentuankosken niskalle on asetettu asentokivia sekä tehty kutusoraikkoa. Kutu- ja poikasaluetta on kunnostettu möljän ja itärannan välissä virtaavaan pikkuväylään. Pikkuväylässä saattaa bongata taimenen poikasia, mutta kalastaa siinä ei sovi. Osakaskunnan ohje kuuluu: ”Älä ongi lohen penikoita”

Kudun onnistumiseksi ja pienten kalojen hyvinvoinnin turvaamiseksi osakaskunta toivoo, että kahlaamista vältetään syksystä kevääseen ja kalastuksessa käytetään aina väkäsettömiä koukkuja.

 

KALASTUSKOHTEEN TIEDOT

Kosket lueteltuina ylhäältä alavirtaan:

Iso Lentuankoski

  • Pituus: 300 m
  • Putous: 3,3 m
  • Keskivirtaama: 24 m³/s
  • Palvelut: Kioski, koskenlaskua, veneenvetorata, kävelysilta, nuotiopaikka

Pieni Lentuankoski

  • Pituus: 400 m
  • Putous: 1,8 m
  • Keskivirtaama: 24 m³/s

 

Luvat

KUUDEN TUNNIN LUPA: 12 €

VUOROKAUDEN LUPA:  18 €, (ns. reilun vuorokauden lupa, kesto seuraavaan päivään klo 24),

VIIKKOLUPA:
– paikkakuntalaiset  30 €,  muut  40 €

Kesäkauden kalastuslupa (29.5.klo 12.00 – 31.8.2021) -paikkakuntalaiset  45 €, – muut  70 €

VUOSILUPA:
– paikkakuntalaiset  55 €,  – muut  80 €,  Vuosilupa on voimassa kirjoituspäivästä vuoden eteenpäin.

Koskikalastuksen rauhoitusaika on 1.5. – 29.5.2021 kello 12.00.

Kalojen rauhoitusajat lain mukaisia (taimen 1.9. – 30.11. ja harjus huhti-toukokuu). Alamitat asetuksen mukaiset (rasvaeväleikattu taimen 50 cm, rasvaevällinen taimen 60 cm ja harjus 35 cm).

LUPAEHDOT:
Koskiongintaluvalla saa ottaa enintään yhden (1) taimenen vuorokaudessa ja enintään kaksi (2) harjusta vuorokaudessa . Kuuden (6) tunnin luvalla saa ottaa enintään yhden (1)taimenen. Luvalla saa ottaa enintään yhden (1) harjuksen vuorokaudessa.

LUPIEN MYYNTI:
Hotelli Kainuu (Kuhmo), Pääkkönen & Piirainen (Kuhmo), Kesport Piipponen (Kuhmo), Lentuankosken leirintäalue ja Antti Vanninen.

Koskikalastusluvat Lentuankoskelle matkapuhelimella 2021:

Lunasta lupa soittamalla Kuuden tunnin lupa 0600 04170 hinta 13,69 euroa + mpm

Vuorokauden lupa 0600 04171  hinta 20,11 euroa + mpm

Luvan hinta veloitetaan matkapuhelinlaskun yhteydessä.

Voit sulkea puhelun kuultuasi lopputiedotteen ”Kiitoksia soitostasi”.Odota hetki, niin saat luvan tekstiviestinä puhelimeesi. Säilytä lupakoko voimassaolon ajan. Esitä lupa pyydettäessä kalastuksenvalvojalle.

Tutustu kalastussääntöihin ennen kalastusta.

————————————————————————————————————————————–

MAHDOLLISESTA KUHMON KOSKIEN YHTEISLUVASTA 2021 TIEDOTETAAN KEVÄÄLLÄ!

YHTEISLUVAN KOHTEET: Pajakkakoski, Saarikoski, Iso-Lentuankoski, Pieni-Lentuankoski sekä Änättikoski

Kalastusmatkailijalle sopiva kolmen vuorokauden mittainen yhteislupa on saatavilla 1.4. – 31.8. 2020. Yhteisluvan hinta on 50 € / 3 vrk.   Jokaisessa kalastuskohteessa ovat voimassa kohdekohtaiset ohjeet ja säännöt. (Huom. Lentuankoskien rauhoituskset 1.5. – 30.5. 2020klo 12.  YHTEISLUVAN MYYJÄT: HOTELLI KAINUUN NEUVONTA (08-655 1711), PÄÄKKÖNE&PIIRAINEN URHEILULIIKE TAI NETISTÄ.

———————————————————————————————

Säännöt

Alamitat kalastusasetuksen mukaiset: Rasvaevällinen taimen 60 cm, rasvaeväleikattu taimen 50 cm. Harjus 35 cm

Koskiongintaluvalla saa ottaa enintään yhden (1) taimenen vuorokaudessa ja enintään kaksi (2) harjusta vuorokaudessa . Kuuden (6) tunnin luvalla saa ottaa enintään yhden (1)taimenen. Luvalla saa ottaa enintään yhden (1) harjuksen vuorokaudessa.

Suositellaan väkäsettömien koukkujen käyttämistä koko ajan. 1.9.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana koskikalastuksessa on käytettävä väkäsetöntä, yksihaaraista ja yksikoukkuista viehettä.

.Välttäkää kahlausta kutualueilla ja kivien siirtelyä!

Kalastus on kielletty Ison Lentuankosken itäpuolen sivuvirrassa (möljän ja rannan välinen alue)

Alle 16 –vuotiaille sekä naisille 50 % alennus koskionginta- ja uisteluluvista.

Vuorokausilupa on ns. reilun vuorokauden lupa. Lupa kestää kirjoitushetkestä seuraavaan iltaan kello 24.

Perhelupa: Kun kaksi perheenjäsentä lunastaa koskiongintaluvan, saa kolmas onkia ilmaiseksi.

Kausi

Kesäkalastuskausi alkaa 29.5.2021 klo 12:00.

Kalastus rauhoitettu 1.5. – 29.5.2021 klo 12 ja lisäksi lakisääteiset taimenen (1.9. – 30.11.) ja harjuksen (1.4. – 31.5.) kuturauhoitukset.  Lisätietoja: Osakaskunnan puheenjohtaja Unto Komulainen 045 238 5450 tai sihteeri Juha Ahtonen 040-5527 420, Korpisalmen I kalaveden osakaskunta. Palaute kalastuskuntaan: juha.ahtonen@lentuankoski.fi

 

PÄIVITETTY  9.1.2021

Lentuankosken jättitaimen

Lentuankosket

Lue tarina!
Kalalla Kainuussa

Lämpimän kostea iltahämärä suorastaan tuoksuu taimenelle. Lentuan yläkoskella, sen alaosassa sidon siiman päähän Mörrimöykyn muunnoksen, astun veneeseen ja annan virran viedä miestä, siimaa ja perhoa. Rivakka ote airoista ja soudan…

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni