Mikitänjoki

Pieni metsäjoki, jossa on luonnonkalaa ja taimen-istukkaita

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Luvanjoen vesistö laskee idästä Emäjokeen aivan Hyrynsalmen taajaman kohdalta. Yli 50 kilometriä pitkä reitti alkaa Venäjän rajan tuntumasta ja kulkee muun muassa Mikitänjärven, Luvanjärven, Nuottijärven ja Salmijärven sekä useiden jokien ja koskien kautta. Tunnetuin koski on jyrkkä ja kaunis Luvankoski, joka kuohuaa reitin puolivälistä. Toinen samankaltainen koski on alajuoksun Nuottikoski. Vesistöstä löytyy myös koskikalastajia kiinnostavia pieniä metsäjokia, joista suosituimmat kalakosket ovat Luvanjärveen laskevassa Mikitänjoessa. Alajuoksulla Nuottikoskella on Salmen osakaskunnan vesiä, puolivälissä on Kynäkoskien ekokalastusalue ja Luvankoskesta ylöspäin vedet kuuluvat Moisio-Luvan osakaskunnan lupa-alueeseen.

 

Mikitänjoen yläjuoksu

Mikitänjärvestä alkava Mikitänjoki virtaa yli kymmenen kilometrin metsätaipaleen. Yläosassa on koskia, keskivälillä lainehtii Ilvesjärvi ja alajuoksulta löytyy virtoja ja rauhallisia koskia. Mikitänjoki ja Luvankoski kuuluvat samaan kalastuslupa-alueeseen. Mikitänjoen suosituimmat koskikalastuskohteet ovat aivan yläjuoksulla. Yläjuoksun koskille löytää kääntymällä Hyrynsalmi – Kuhmo tieltä (tie-904) Moisiovaaraan. Moisiovaaran tieltä on opasteet metsäteiden päässä olevalle lupa-automaatille ja edelleen polut kolmelle erillään olevalle koskelle. Kävelymatkaa rantaan on kohteesta riippuen noin 300-500 metriä.

Mikitänjoen yläjuoksun kosket ovat kapeimmillaan puromaisia ja muutaman metrin levyisiä. Ylimpänä jyrkässä ja pitkässä Kokonkoskessa on kuohuja ja taskumaisia kalapoteroita pitkin koko kosken matkan.  Saarikosken kalapaikat löytyvät pääuomasta ja usein myös kosken ylä- ja alapuolelta. Huollettu laavu on hiukan piilossa Saarikosken sivu-uoman pohjoisrannalla. Saarikosken yli pääsee kävelysiltaa. Koskijakson alimpana kuohuaa edellisiä syvempi Ruukinkoski. Ruukinkosken jälkeen on kilometreittäin virtoja sekä alajuoksulla erillään oleva Sutiset koski. Pienen joen paras kalastusaika on useimmiten alkukesästä.

 

Mikitänjoen alajuoksu

Ilvesjärven kohdalla vesimäärä lisääntyy ja järven alapuolelta löytyy muutamia mietovirtaisia lyhyitä koskia. Tien ali virtaa järven luusuassa oleva lyhyt Ilveskoski ja parisataa metriä alempana ovat peräkkäin Keskikoski sekä virtaavan suvannon alapäässä vielä Simonen -niminen niva.

Siltakoskessa joen vedet kuohuvat suoraan Luvanjärveen. Siltakosken tavallisinta saalista ovat pyyntikokoiset istukaskalat, mutta järven tuntumassa oleva koski houkuttelee ajoittain myös vaelluskaloja. Kuhmon tie ylittää nimensä mukaisen lyhyen kosken ja sillan pielestä löytyy kalastajille reilu pysäköintialue. Kalastuskunnan muista koskista poiketen Siltakoski on auki kalastajille läpi vuoden.

 

Kalasto ja hoito

Mikitänjoen yläjuoksun koskikalastusalueen sekä Siltakosken suosio perustuu taimen ja harjus saaliisiin. Pääosin saalistaimenet ovat osakaskunnan istuttamia pyyntikokoisia kaloja ja satunnaisemmin vaellustaimenia. Taimenten lisäksi saaliiksi tulee harjuksia, sillä pitkässä metsäjoessa on hyvä luontainen harjuskanta. Osakaskunnan vesiin istutetaan myös taimenen ja harjuksen poikasia.

 

Mikitänjoen yläjuoksun kosket – ylhäältä alavirtaan

 

Kokonkoski

 • Pituus: 500 m
 • Putous: 4,1 m
 • Keskivirtaama: 2,7 m³/s
 • Palvelut: laavu

Saarikoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 1,6 m
 • Palvelut: 2 kpl huollettuja laavuja ja wc

Ruukinkoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 1,8 m
 • Palvelut: laavu

 

Mikitänjoen alajuoksu

 

Siltakoski

 • Pituus: 200 m
 • Putous: 0,7 m
 • Keskivirtaama: 4,7 m³/s

Luvat

LUPIEN MYYNTI:

Mikitänjoen ja Luvankosken kalastusluvat: 20 €/vrk,  150 €/kausi.  Lohikalalupa kattaa Luvankosken, Mikitänjoen sekä Kokkojoen rauhoitusalueita lukuun ottamatta.

LUPIEN MYYNTI:

Vuorokauden koskikalastuslupa  

Soittamalla puh. 0600 94572   Vuorokausilupa tulee tekstiviestinämatkapuhelimeesi. Lupa veloitetaan puhelinlaskussasi.

Tekstiviestillä                                                                                 Lähetä viesti LUPAK1121 numeroon 173175

Ostamalla lupa verkosta  https://kauttolupa.fi/moisio

Muiden lupien myyjät:  Jouni Heikkinen, Toivo Heikkinen, Risto Kaartinen, Heimo Kemppainen, Jouni Romppainen

Säännöt

ALAMITAT:
Taimenen alamitta 60 cm.

Rasvaevättömän istutustaimenen alamitta 50 cm.

Harjuksen alamitta 35 cm.

Saaliskiintiö 1 lohikala/vrk.

Kausi

Toukokuun viimeinen perjantai klo 18 – 31.8. klo 24. Vain Mikitänjoen Siltakoskella 1.1.-31.8. ja 1.12.-31.12. Lisätietoja: Puheenjohtaja Markku Niskanen puh. 045 2722 683, sihteeri Jouni Romppainen, puh. 0400 299 049.

 

 

PÄIVITETTY  2024

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni