Vieksin kosket

Luonnonkalaston reittikoskia Kuhmon länsiosassa

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kellojärven reitin koskikalastuspaikat alkavat Vuosangasta Kuivajärven yläpuolen metsäalueella virtaavista Vuosanganjoen koskista. Ne kuuluvat valtion vesiin ja kalastetaan Metsähallituksen vieheluvilla. Kymmenen kilometriä pitkän Kellojärven pohjois- ja eteläpäässä kuohuvat Vieksin kalavedenosakaskunnan kosket. Pohjoisesta, Koskenmäen kylän kohdalta Korpijärven kautta Kellojärveen laskee Hiidenkoski. Kellojärven eteläpäässä vedet jatkavat matkaansa Konapinkoskessa. Alavirralla ennen kalastuskunnan rajaa on Sahinniskan niva.

 

KONAPINKOSKI

Kellojärven eteläpäässä Ala-Vieksillä oleva Konapinkoski juoksee Kellojärven ja Murtojärven välisen metsäkannaksen halki. Koski löytyy Kuhmon ja Sotkamon välisen Pohjoispuolentien (tie-900) varrelta noin 27 km Kuhmosta. Ala-Vieksin harvaanasutulla kylän kohdalla (Pohjoispuolentie 2872) käännytään pohjoiseen ja ajetaan parisataa metriä pientä Heikinniementietä. Konapinkosken yläosassa on kaksi vierekkäistä nielua ja niiden jälkeen aaltoilevaa virtaa. Puolivälissä koskea uoma kapenee ja jyrkentyy kuohuen loppumatkan voimakkaasti. Pari metriä etelän puoleisesta rannasta on koko kosken mittainen osittain hajonnut kivisuiste. Suiste jakaa kosken pääuomaan sekä sivu-uomaan. Suisteella kulkien Konapinkoski on helppo kalastaa, mutta korkealla liikkuvat kalastajat myös pelottavat taimenet koskesta järven syvänteisiin. Vastaranta on suoraa suistetta monimuotoisempi ja sinne muotoutuu koskikaloille mieleisiä piiloja. Kohtuullisen syvä niska ja alajuoksun loppuliuku aina pitkälle järveen, ovat myös potentiaalista kalavettä.

 

HIIDENKOSKI

Kellojärven pohjoispäässä Ylä-Vieksillä kuohuvaa Kuivajärven ja Kellojärveen yhteydessä olevan Korpijärven välinen koski. Kuivajärvestä laskeva Hiidenkoski virtaa Kuhmo – Hyrynsalmi tien (tie-904) ali Ylä-Vieksissä harvaanasutun kylän kohdalla (Hyrynsalmentie 1716). Sillan lähettyvillä on toimiva kyläkauppa. Kosken niskan lähellä on järven rannassa laavu ja kosken yläosassa vanhan tien silta. Hiidenkoski on Konappia pitempi koskitaival. Se on kunnostettu purkamalla suisteet ja kiveämällä uoma. Jyrkkien rantojen välissä kuohuva koski alkaa heti Kuivajärvestä ja jatkuu molempien siltojen alapuolelle aina Kellojärveen asti. Kosken yläosassa kalastaja saa liikkua metsäisillä rannoilla omassa rauhassaan. Kosken alaosassa on muutamia taloja jotka kalastajan kannattaa huomioida. Länsiranta on kuitenkin kalastettavissa koko matkalta. Hiidenkoski on 5 – 15 metriä leveä ja sen kalapaikat tavoittaa hyvin yhdeltä rannalta kalastaen.

KALASTO JA HOITO

Konapinkoskeen ja Hiidenkoskeen järvitaimenet piipahtavat syömään. Ajoittain saattaa koskissa olla kaloja pitkin matkaa, mutta toisinaan ne ovat tyystin kadonneet järvien selille. Taimenten lisäksi koskissa on mukavasti kasvava harjuskanta. Järven pohjoispäässä oleva Hiidenkoski ja eteläpäässä oleva Konappi ovat kalastoltaan hyvin samanlaisia. Osakaskunta panostaa taimenen ja harjuksen pienpoikasistutuksiin sekä luonnon kalastoon. Viimeisimmäksi Kellojärven koskille on kunnostettu kutu- ja poikasalueita luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi. Kalastajan vastuulla on vapauttaa alamittaiset kalat kasvamaan ja lisääntymään.

 

KALASTUSKOHTEEN TIEDOT:

Hiidenkoski

  • Pituus: 610 m
  • Putous: 6,5 m
  • Keskivirtaama: 3,6 m3/s

Konapinkoski

  • Pituus: 300 m
  • Putous: 1,0 m

Luvat

KELLOJÄRVEN KOSKIKALASTUSLUVAT:
8€/vrk, 20 €/viikko, 40 €/kausi.  (Sama kalastuslupa on voimassa Konapinkoskella ja Hiidenkoskella)

LUPIEN MYYNTI:

Jouni Heikkinen, Jorma Kyllönen (Niemenkylä), Erkki Kähkönen, Antero Ohtonen, Asko Pääkkönen. Pääkkönen & Piirainen (Kuhmo)

*Nettiluvat Vieksin koskille (www.kalakortti.com)

Säännöt

Taimenen alamitta 60 cm.

Rasvaevättömän istutustaimenen alamitta 50 cm.

Harjuksen alamitta 35 cm.

Kausi

Koko vuosi paitsi taimenen rauhoitusaika joessa ja purossa 1.9.-30.11.

LISÄTIETOJA:
Jorma Kyllönen, Vieksin kalaveden osakaskunta puh. 040-5942742.

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni