Vuosanganjoki

Vuosangan perukan rauhalliset pikkukosket

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Kellojärven vesistön koskikalastuspaikat alkavat Vuosangasta Kuivajärven yläpuolen metsäalueella virtaavista Vuosanganjoen koskista. Ne kuuluvat valtion vesiin ja kalastetaan Metsähallituksen vapaluvalla. Kymmenen kilometriä pitkän Kellojärven pohjois- ja eteläpäässä kuohuvat Vieksin kalavedenosakaskunnan kosket. Pohjoisesta, Koskenmäen kylän kohdalta Korpijärven kautta Kellojärveen laskee Hiidenkoski. Kellojärven eteläpäässä vedet jatkavat matkaansa Konapinkoskessa.

 

VUOSANGANJOKI

Kellojärven reitin ylimmät kosket kuohuvat Kuhmon pohjoisosassa erämaisessa Vuosanganjoessa. Kaksi kilometriä pitkä joki laskee Vuosanganjärvestä Kuivajärveen. Vuosangan kylällä (tie-9050) ylittää joen (Vuosangantie 1850). Joen niskalla, järven rannassa on vuokrakämppä. Kapeassa ja hyvin louhikkoisessa joessa on kaksi koskea. Niskalla on pikku niva, sitten virtaava suvanto ja sen jälkeen on Pitkäkoski. Keskijuoksu on yli puoli kilometriä pitkä hitaasti virtaava jokimainen Pitkäsuvanto. Vuosangantien sillan kohdalta alkaa jyrkkä Louhikoski. Alue on hiljaista metsäseutua.

 

Kalasto ja hoito

Vuosanganjokeen ei tehdä mainittavia istutuksia, mutta vesistön koskista saadaan saaliiksi luonnossa lisääntyviä harjuksia ja taimenia. Vesistössä on käsityönä kunnostettu kutu- ja poikasalueita luonnonlisääntymisen vahvistamiseksi. Kalastajan vastuulla on vapauttaa alamittaiset kalat kasvamaan, jotta kaloilla säilyy mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.

 

Pitkäkoski

  • Pituus: 300 m
  • Putous: 2,3 m
  • Keskivirtaama: 3,1 m³/s

Louhikoski

  • Pituus: 350 m
  • Putous: 5,2 m
  • Keskivirtaama: 3,1 m³/s

Luvat

Metsähallituksen vapalupa
Metsähallituksen kohteen tiedot löytyvät eräluvat.fi linkistä: eräluvat.fi

LUPIEN MYYNTI:
eräluvat.fi

Kausi

KALASTUSKAUSI:
eräluvat.fi

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni