Lietejoki

Lietejoki on luonnon rauhassa viihtyvän viehekalastajan ja perhokalastajan joki

Kesä

Joki

Perho

Viehe

Harjus

Taimen

Syväjoen – Lietejoen vesistö alkaa lukuisista vaara-alueen lähteistä ja puroista. Koskikalastukseen sopivaa metsäjokea on reilut 20 kilometriä. Vesistön näyttävin luontokohde ja mukava retkikohde on Syväjoessa oleva Komulan köngäs, joka on yli kymmenen metriä korkea kaksihaarainen vesiputous. Pienimuotoisen vesistön jokiluonnon arvosta kertoo se, että joista pyydettiin aikoinaan merilohia ja jokihelmisimpukoita ja se, että vesistössä on edelleen luonnonvaraisesti lisääntyvä taimenkanta. Syväjoki on perhokalastus ja ekokalastusaluetta kun taas Lietejoki on viehekalastusaluetta. Joet ovat eri kalastuslupa-alueita.

 

LIETEJOKI

Lietejoki (Ukkohallan joki) alittaa alajuoksulla Hyrynsalmi – Ristijärvi välisen Vanhatien (tie-8890) aivan Hyrynsalmen taajaman vieressä. Edellisestä erkaneva Lietekylän tie kulkee noin 10 kilometriä joen tuntumassa.  Lietejoen tieltä on opasteita mm. Louhenkoskelle ja Pitkäkoskelle ja yläjuoksun koskille pääsee  Syväjoentieltä. Joen pohjoisrantaa seuraa UKK retkeilypolku.

Lietejoki on luonnon rauhassa viihtyvän viehekalastajan ja perhokalastajan joki. Lietejoki virtaa metsän keskellä ja useimmille kalapaikoille on pikku patikointi. Yli 20 kilometrin mittaisella joella riittää riittää kuohuvia koskia ja nivoja tasaisesti koko matkalle. Kirkasvetisen joen vedet tulevat uomaansa Kainuun korkeimpien vaarojen rinteiltä virtaavista puroista. Koska joki on suurimmalta osaltaan hiekka- tai sorapohjaista, siinä on helppo kahlata ja kalastaa myös suvantovirroissa. Joki on koskissa useimmiten alle 10 metriä leveä, joten kalat tavoittaa helposti yhdeltä rannalta. Toisaalta kannattaa huomata, että pienehkössä joessa kalat ovat arkoja. Vaara-alueen joki on herkkä veden vaihtelulle ja kalastus on parhaimmillaan kun vettä ei ole liikaa tai liian vähän.

 

Kalasto ja hoito

Lietejoessa koskissa kasvaa eri kokoisia paikallisia taimenia ja satunnaisesti nousee myös vaelluskaloja. Istutuksia ei juurikaan tehdä. Joki on luonnonkalakohde.  Harjukset ovat luonnonkantaa ja lukumääräisesti joen yleisintä lohikala saalista. Pikku harjuksia nappaa vieheeseen pitkin jokivarsia, mutta isommat ovat haasteellisia ja varovaisia pyydettäviä. Koskiin on kunnostettu muutamia kutupaikkoja ja pienpoikasten istutuksia tehdään vuosittain.

 

  • Joen pituus: n. 20 km
  • Kosket: kymmeniä koskia tai nivoja
  • Kokonaisputous: n. 50 m
  • Keskivirtaama: 2,5 m³/s

Luvat

Lietejoen  kalastusluvat: 15 €/vrk. (Kalastuslupa kattaa koko joen Lietejärven ja Emäjoen välillä. Kesämökkien kohdilla on mökkirauha-alueet. Syväjoki on eri kalastuslupa-aluetta.)

LUPIEN MYYNTI:

K-Rauta (Hyrynsalmi).

Mobiilikalastuslupa:  (UUSI NUMERO) Soita puh. 0600 94577   Vuorokausilupa tulee tekstiviestinä matkapuhelimeesi. Lupa + mobiilipalvelumaksut (15,36€ +ppm),veloitetaan puhelinlaskussasi,

Säännöt

Taimenen alamitta 60 cm.

Rasvaevättömän istutustaimenen alamitta 50 cm.

Harjuksen alamitta 35 cm.

Viehekalastus uistimella tai perholla. Saaliskiintiö: 2 lohikalaa/vrk.  Kaikki alamittaiset kalat on laskettava jokeen. Suosittelemme luonnonkalaston vahvistamiseksi tinkimään saaliskiintiöstä.

Kausi

Toukokuun viimeinen lauantai klo 12 – 31.8. Lisätietoja: Oravivaaran osakaskunta, Olli Keränen 050 3698 453

 

PÄIVITETTY  2024

Lietejoki tarjoaa yllätyksiä

Lietejoki

Lue tarina!

Lietejoki on Syväjoen kaltainen hieno kirkasvetinen joki. Lietejoesta löytyy elinvoimainen harrikanta, joskus joki palkitsee hienoilla taimenilla. Istutustaimenien lisäksi saaliiksi tulee myös villejä kaloja. Olemme kaverin kanssa löytäneet yhden ”hot spotin”,…

Kolme koskea kerralla

Lietejoki

Lue tarina!

Jo muutamana vuonna olemme kalaporukalla korkanneet kesäkalastuskauden Hyrynsalmella. Toukokuun lopuilla kolme omanlaistaan koskikohdetta aloittaa kalastuskauden vuoron perään. Yhden viikonlopun aikana huuhtelemme talven pölyt siimoista Luvankoskella, Lietejoella ja Nuottikoskella. Lietejoki –…

Vipuvoimaa EU:lta Euroopan Unioni